Gelijke Kansen in het onderwijs

Vanuit de overheid zijn er subsidies beschikbaar gesteld om leerlingen die minder kansrijk zijn in ons onderwijs een steuntje in de rug te geven. De gemeente Gouda heeft hiervoor drie projecten gehonoreerd. Een daarvan is het project Taalkansen waarin, onder leiding van Annemarie Dijkstra en Elize Hagoort van Het Lyceum, kinderen in groep 8 van de basisschool en klas 1 van het VO een intensieve taaltraining krijgen. Hierdoor krijgen ze meer kans op een succesvolle school-loopbaan. In dit project werken we als De Goudse Waarden samen met onze (PO-) collega’s van De Vier Windstreken. Op vrijdag 3 juli hebben alle subsidieontvangers in Gouda en de wethouder hun handtekening onder het akkoord gezet.

Lees hier het interview met wethouder Thierry van Vugt over gelijke kansen in het onderwijs: https://www.gelijke-kansen.nl/gemeenten/gouda/interview-wethouder-van-vugt

 

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

Het Lyceum

mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto
Heemskerkstraat 105
2805 SN Gouda