Kick-off Sterk Techniek Onderwijs: Enthousiasme voor samenwerking

De Gouwe werkt o.a. met De Driestar, het Wellant College en het Antonius College samen in het project Sterk Techniek Onderwijs Gouda. Genoemde scholen geven hun techniekonderwijs hiermee een extra boost, waardoor dit onderwijs nog aantrekkelijker wordt voor leerlingen en goed blijft aansluiten bij de nieuwste ontwikkelingen. Mooi dat we hierin als Goudse scholen goed samenwerken. Dit was reden genoeg voor de wethouder om op 9 juli bij ons op school de feestelijke aftrap van dit traject te verzorgen.

Bij de startbijeenkomst van Sterk Techniek Onderwijs in Gouda werden er volop plannen gemaakt. Door de corona-crisis iets later van start dan gepland, maar alle aanwezigen waren vol energie over het delen van aanpakken net voor de start van het nieuwe schooljaar.

In de aula van De Gouwe (De Goudse Waarden) zijn we vandaag enthousiast van start gegaan met dit project. Belangrijkste doelstelling is regionale samenwerking ten behoeve van de kwaliteit van het technisch onderwijs, om aangesloten te blijven bij de technologische ontwikkelingen.

Wethouder Thierry van Vugt van de gemeente Gouda en CvB-voorzitter van De Goudse Waarden Peter van Dijk heetten iedereen welkom. Directeur Leendert van der Ham van penvoerder Driestar College lichtte toe hoe de samenwerking tot stand is gekomen. De samenwerkende partners in het project zijn de vmbo-scholen De Goudse Waarden, Driestar College, Carmel College en het WellantCollege. Zij werken samen met mbo-scholen MboRijnland en het Hoornbeeck College. Er zijn veel bedrijven die de samenwerking omarmen. Via het platform Gouda Onderneemt wordt de samenwerking geïntensiveerd. Ook Techniekpunt Gouda werkt mee in het consortium, onder andere middels techniek workshops voor po en vo in de Chocoladefabriek in Gouda.

De vier hoofddoelen van de regio zijn: verstevigen van de samenwerking tussen basisonderwijs en vmbo scholen, een doorlopende leerlijn vmbo-mbo op innovatieve technologie neerzetten, aanbod van keuzevakken innovatieve technologie onderling afstemmen en onderling kennisdelen, en het verstevigen van de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven.

 

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

De Gouwe

vmbo basis | kader | gemengde leerweg
Kanaalstraat 31
2801 SH Gouda