Schoolboeken en kosten

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn de verplichte schoolboeken en lesmaterialen gratis.

Deze “gratis” schoolboeken kunt u zelf bestellen op www.iddink.nl. De precieze bestelinformatie ontvangt u als ouder in een aparte brief. Het is belangrijk dat u de boeken vóór de zomervakantie bestelt. De schoolboeken voor het nieuwe jaar worden dan aan het eind van de zomervakantie op uw huisadres bezorgd door PostNL. Controleer het boekenpakket bij ontvangst. Indien er zaken niet op orde zijn, neem dan z.s.m. contact op met Iddink.

Wij raden aan om een stevige, goed afsluitbare, regenbestendige tas, rugzak of koffer te gebruiken om de schoolboeken in te vervoeren. Schade aan boeken is voor rekening van de leerling.

In de laatste lesweek van het schooljaar worden de boeken op school weer ingenomen.

Naast het verplichte pakket kunt u bij Iddink ook verschillende schoolartikelen kopen zoals een atlas, een rekenmachine, en als uw kind deze nog niet heeft, een bijbel en woordenboeken. Wij willen benadrukken dat dit niet verplicht is. Atlassen zijn erg duur en het is niet noodzakelijk om deze te bestellen. Woordenboeken en een rekenmachine zijn wel noodzakelijk maar hoeft u niet via Iddink te bestellen. Deze extra artikelen komen voor uw rekening.

Vrijwillige ouderbijdrage. De Goudse Waarden ontvangt van de overheid bekostiging voor het reguliere onderwijs, zoals bijvoorbeeld lessen, mentoraat en schoolboeken. Wij willen leerlingen echter meer meegegeven op school. We willen ze door excursies laten kennis maken met de praktijk. Een brugklas-introductieprogramma zorgt dat ze zich snel thuis voelen op school. Door toneel, reizen, extra sportactiviteiten en vieringen doen leerlingen kennis en ervaringen voor hun verdere leven op. Voor al deze activiteiten zijn wij afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage die we u jaarlijks vragen.

Vrijwillig en heel belangrijk. Wij vinden het belangrijk dat álle activiteiten voor ál onze leerlingen toegankelijk zijn. Daarom zijn de ouderbijdragen die wij vragen vrijwillig.

Wij vragen uw bijdrage voor drie soorten activiteiten:

  1. De vrijwillige ouderbijdrage, waaruit alle extra’s op school worden betaald; zoals de feestelijke diploma-uitreikingen en de kluisjes. In de Iddink-boekenlijst treft u de precieze beschrijving van de kosten voor het leerjaar van uw kind.
  2. De reizen en excursies. We proberen alle leerlingen ergens in hun schooltijd een korte of langere reis te laten maken. Of het nu een brugklasprogramma of grote reis betreft, een buitenlandse reis of excursie in Nederland; dit is vaak een prachtige ervaring voor leerlingen. Ook vallen hieronder de kosten voor Tweetalig Onderwijs (TTO) op Het Lyceum. Als uw kind het komend jaar aan een reis of TTO-programma deelneemt, staan de kosten hiervoor in de Iddink-boekenlijst.
  3. Het Vrienden van DGW-fonds. Deze is nieuw op de lijst. Omdat wij weten dat sommige kinderen graag mee op reis willen, maar hun ouders hier de middelen niet voor hebben, hebben wij dit fonds opgericht. Als u hier een bijdrage aan geeft, betalen wij hieruit de kosten voor deze leerlingen. U kunt hieraan naar keuze 0, 30 of 50 euro bijdragen.

Als een reis niet doorgaat. In het huidige schooljaar hebben we jammer genoeg niet alle excursies door kunnen laten gaan. Alle door u daarvoor betaalde kosten worden teruggestort. Dat gebeurt ook als een reis minder duur uitvalt dan begroot.

Niet verplicht wel heel belangrijk. Ook al zijn de bijdragen vrijwillig, ze zijn voor ons noodzakelijk om veel belangrijke activiteiten in stand te houden. Tweetalig onderwijs en buitenlandse reizen zijn zonder voldoende financiering simpelweg niet mogelijk. Wij doen daarom een dringend beroep op u om – indien dit voor u mogelijk is – de hiervoor gevraagde bedragen te betalen. Helemaal fijn als u ook bijdraagt aan het Vrienden van DGW-fonds, zodat we daarmee kunnen realiseren dat iedereen mee kan op reis.

We willen u hierbij ook wijzen op de mogelijkheden van de gemeentelijke sociale dienst en stichting Leergeld.

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

Het Lyceum

mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto
Tijdelijk adres tijdens de verbouwing:
Groen van Prinsterersingel 44
2805 TE  Gouda

Brugklaslocatie tijdens de verbouwing:
Calslaan 100
2804 RT  Gouda