Schoolboeken en kosten

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn de verplichte schoolboeken en lesmaterialen gratis.

Deze “gratis” Schoolboeken kunt u zelf bestellen op www.iddink.nl. De precieze bestelinformatie ontvangen nieuwe brugklasleerlingen tijdens de kennismakingsmiddag, ouders en leerlingen van hogere leerjaren ontvangen deze informatie samen met de nieuwsbrief in juni.

Het is belangrijk dat u de boeken vóór de zomervakantie bestelt. De schoolboeken voor het nieuwe jaar worden dan aan het eind van de zomervakantie op uw huisadres bezorgd door PostNL. Controleer het boekenpakket bij ontvangst. Indien er zaken niet op orde zijn, neem dan z.s.m. contact op met Iddink.

In de laatste lesweek van het schooljaar worden de boeken op school weer ingenomen.

Naast het verplichte pakket kunt u bij Iddink ook verschillende schoolartikelen kopen zoals een atlas, een rekenmachine, en als uw kind deze nog niet heeft, een bijbel en woordenboeken. Wij willen benadrukken dat dit niet verplicht is. Atlassen zijn erg duur en het is niet noodzakelijk om deze te bestellen. Woordenboeken en een rekenmachine zijn wel noodzakelijk maar hoeft u niet via Iddink te bestellen. Deze extra artikelen komen voor uw rekening.

De volgende zaken heeft uw kind ook nodig, maar ze komen niet op de boekenlijst voor:
een schoolagenda, 2 multomappen 23-rings, enkele schriften (waarbij minimaal 2 A4-schriften met ruitjes van 1 cm), een schaar, een geodriehoek, een passer, schrijf- en tekenmateriaal en 2 à 3 rollen kaftpapier.

Overige schoolkosten

Daarnaast worden ook de overige schoolkosten en ouderbijdrage verrekend via Iddink. De overige schoolkosten zijn o.a. bestemd voor excursies, projecten en classbuildingsactiviteiten. Samen met de bestelinformatie ontvangt u jaarlijks van ons een specificatie van deze kosten.

Met de ouderbijdrage financiert de school belangrijke extra uitgaven die niet (voldoende) door de rijkssubsidies gedekt worden. Te denken valt aan de vormende activiteiten, die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen niet subsidieert. De bijdrage van € 45,– is voor ouders in principe vrijwillig, maar het is voor ons een vanzelfsprekende voorwaarde om als school ‘meer dan het gewone’ te kunnen doen voor de leerlingen.

Leerlingen, voor wie geen kosten met betrekking tot concrete activiteiten (bijvoorbeeld excursies) zijn betaald, kunnen we van deelname aan die activiteiten uitsluiten en een vervangend, kosteloos, programma aanbieden.

We willen u hierbij ook wijzen op de mogelijkheden van de gemeentelijke sociale dienst en stichting Leergeld.

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

Het Lyceum

mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto
Heemskerkstraat 105
2805 SN Gouda

Tijdelijk adres tijdens de verbouwing:
Groen van Prinsterersingel 44
2805 TE  Gouda