Ziekmelden en verlof

Voor goed onderwijs is het van het grootste belang dat leerlingen zo min mogelijk lessen verzuimen. Verzuim is alleen geoorloofd in de volgende gevallen.

Gewijzigde regeling ziek/afwezig/beter melden gedurende de schoolsluiting i.v.m. het corona-virus.

Wij willen graag in beeld houden wanneer leerlingen door afwezigheid de digitale lessen niet kunnen volgen. Daarom vragen wij u om als uw kind ziek is of een andere reden heeft om de lessen niet te kunnen volgen, dit digitaal door te geven via onderstaande button.

Wij ontvangen ook graag een melding wanneer uw kind weer beter is. Dit kan op dezelfde wijze. Bij de melding wordt gevraagd naar een e-mail adres. Op dat adres ontvangt u na de melding automatisch een mail met de gegevens van de melding

Ziekte
Als uw kind ziek is, geeft u dit op de eerste verzuimdag vóór 9.00 uur door aan de medewerkers van onze administratie, tel.: (0182) 57 30 00 of digitaal via onderstaande button. Bij de absentiemelding wordt gevraagd naar een e-mail adres. Op dat adres ontvangt u na de melding automatisch een mail met de gegevens van de melding. We willen op deze wijze de absentiemelding eenvoudiger en duurzamer maken.

Als een leerling ziek wordt tijdens de lessen of om een andere reden de lessen niet verder kan bijwonen, moet hij zich vóór vertrek afmelden in het opvanglokaal in de mediatheek. Indien dit lokaal gesloten is, kan dit bij één van de leerjaarcoördinatoren.
Leerlingen op De Kazerne melden zich af bij de leerjaarcoördinator in kamer p134.

Bezoek aan arts, tandarts of specialist
Bezoek aan huisarts, tandarts of specialist moet bij voorkeur in de vrije uren van de leerling gepland worden. Mocht dit niet lukken, stuur dan minimaal één dag van tevoren een digitale absentiemelding via onderstaande button.

Bij bijzondere omstandigheden
In geval van afwezigheid wegens bijzondere omstandigheden moet van tevoren een schriftelijk verzoek ingediend worden bij de leerjaarcoördinator. Deze beoordeelt elke aanvraag individueel, eventueel in overleg met de afdelingsleider leerlingbegeleiding.

Voor verdere informatie kunt u terecht op leerplichtwegwijzer.nl/veelgestelde-vragen.
Ook kunt u via onderstaande buttons de informatiebrochure van Bureau Leerlingzaken en de formulieren voor het aanvragen van bijzonder (vakantie)verlof downloaden.

Wanneer leerlingen zonder toestemming afwezig zijn, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Dit verzuim moeten we als school doorgeven aan de leerplichtambtenaar van de betreffende gemeente. Hiervoor hebben we een meldprotocol opgesteld, u kunt dit vinden in onze schoolgids.

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

Het Lyceum

mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto
Heemskerkstraat 105
2805 SN Gouda