Nieuws over het corona-virus 15 maart 2020

Vandaag is bekend geworden dat vanwege het Corona-besmettingsrisico met ingang van maandag 16 maart scholen tijdelijk gesloten zullen worden. Dit geldt dus ook voor Het Lyceum, De Gouwe en Het Praktijkonderwijs.

Ouders en leerlingen worden door ons vandaag per mail hierover geïnformeerd.*
Het onderwijs zal voor de leerlingen van De Goudse Waarden doorgaan, niet op in de klas maar ‘op afstand’ via het Internet. Zij worden dinsdag per mail geïnformeerd hoe dit precies zal gebeuren.
Leerlingen van ouders met zogenoemde vitale beroepen worden vanaf maandag wel op school opgevangen.

*wegens een technisch probleem kan de mail niet verstuurd worden. Lees hier het bericht.

Wilt u vragen/opmerkingen graag zoveel mogelijk per mail stellen. De algemene e-mailadressen van de scholen zijn:  hetlyceum@degoudsewaarden.nl; degouwe@degoudsewaarden.nl en hetpraktijkonderwijs@degoudsewaarden.nl.

 

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

Het Lyceum

mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto
Heemskerkstraat 105
2805 SN Gouda

De Gouwe

vmbo basis | kader | gemengde leerweg
Kanaalstraat 31
2801 SH  Gouda

Het Praktijkonderwijs

H.J. Nederhorststraat 2
2801 SC Gouda