Jouw ontwikkeling staat centraal

Het Praktijkonderwijs heeft op de begane grond van de locatie Nederhorststraat een eigen ingang met een eigen plein en een nieuwe, uitdagende werkruimte. Een overzichtelijke plek waar alle leerlingen en docenten elkaar bij naam kennen. We bereiden je voor op een leven waarin jij zo zelfstandig mogelijk werkt, woont, ontspant en bijdraagt aan de samenleving. Omdat we je kennen, weten we precies wat je kunt en wat bij je past.

Logopedie en orthopedagogie

Leerlingen die spraak- en/of taalproblemen hebben, krijgen begeleiding van de logopediste. Deze bekijkt voor elke leerling welk persoonlijk taalontwikkelingstraject we kunnen uitvoeren. De logopediste verzorgt ook de sociale vaardigheidstraining.

Als er bij een leerling testen afgenomen moeten worden, dan zorgt de orthopedagoog daarvoor.

Logopediste: mevrouw Conny van den Brink
Orthopedagoge: mevrouw Joke Slappendel

Vertrouwenscontactpersoon

Bij het praktijkonderwijs is er een vertrouwenscontactpersoon aanwezig. Zij biedt een luisterend oor aan slachtoffers op het gebied van seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag op school. In overleg met het slachtoffer stelt de vertrouwenscontactpersoon een plan van begeleiding op. In principe voeren speciaal opgeleide deskundigen buiten de school de begeleiding uit. We behandelen alle informatie uiteraard in vertrouwen.

De vertrouwenspersoon voor het praktijkonderwijs is mevrouw Mirjam Volman

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

Het Lyceum

mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto
Tijdelijk adres tijdens de verbouwing:
Groen van Prinsterersingel 44
2805 TE  Gouda

Brugklaslocatie tijdens de verbouwing:
Calslaan 100
2804 RT  Gouda

 

De Gouwe

vmbo basis | kader | gemengde leerweg
Kanaalstraat 31
2801 SH  Gouda

Het Praktijkonderwijs

H.J. Nederhorststraat 2
2801 SC Gouda