Reactie op Twitterbericht 18 februari 2021

In enkele van onze klassen is als voorbeeld voor de opbouw van het betoog een tekst gebruikt die kwetsend is én haaks staat op de visie van de docent en van De Goudse Waarden als scholengroep. Het doel was duidelijk te maken dat de ‘technische’ wijze waarop het betoog was opgebouwd sterk in elkaar zit, maar ergens is deze boodschap – in het digitale onderwijs – niet goed overgekomen Dat is niet goed en alle betrokkenen betreuren dan ook dat dit gebeurd is.

Op De Goudse Waarden staan wij voor tolerantie en inclusiviteit. Wij zijn een open christelijke school, waar ruimte is voor iedereen ongeacht de religieuze achtergrond. Waar je mag zijn wie je bent en waar we leerlingen kritisch leren omgaan met verschillende meningen. Daarbij hoeven we gevoelige thema’s niet te mijden. We willen juist onze leerlingen leren hoe ze daarover de dialoog kunnen aangaan en komen tot het echte gesprek waarin iedereen gezien en gehoord mag worden. Juist vanuit onze christelijke identiteit vinden wij dat en willen wij dat voorleven aan onze leerlingen.

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

Het Lyceum

mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto
Heemskerkstraat 105
2805 SN Gouda

Tijdelijk adres tijdens de verbouwing:
Groen van Prinsterersingel 44
2805 TE  Gouda

 

De Gouwe

vmbo basis | kader | gemengde leerweg
Kanaalstraat 31
2801 SH  Gouda

Het Praktijkonderwijs

H.J. Nederhorststraat 2
2801 SC Gouda