ANBI

CSG De Goudse Waarden is een stichting. De naam volgens de statuten is: Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs in Gouda e.,o.

De stichting heeft een aanvraag gedaan voor een Algemeen Nut Beogende Instelling.

 

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

Het Lyceum

mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto
Heemskerkstraat 105
2805 SN Gouda

De Gouwe

vmbo basis | kader | gemengde leerweg
Kanaalstraat 31
2801 SH  Gouda

Het Praktijkonderwijs

H.J. Nederhorststraat 2
2801 SC Gouda