ANBI

CSG De Goudse Waarden is een scholengroep onder de Stichting voor P.C.V.O. in Gouda e.o. welke per 1 januari 2020 is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Hierdoor is een donatie binnen de daartoe gestelde grenzen fiscaal aftrekbaar. Een ANBI is verplicht een aantal gegevens openbaar te publiceren. Op deze pagina vind u onze ANBI-gegevens.

 

Oprichting
De Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs in Gouda en omgeving is per 31-12-1992 opgericht. De oprichtingsakte kunt u via de button onderaan deze pagina inzien.

Fiscaal nummer RSIN
800885703

KvK-nummer
40465720

Organisatiegegevens
Het bestuur van de stichting treed op als bevoegd gezegd. De dagelijkse leiding is in handen van de schoolleiding. De samenstelling van deze gremia inclusief contactgegevens vindt u hier.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid ontlenen wij aan gegevens verstrekt door de VO-Raad. Raadpleeg hiervoor: https://www.vo-raad.nl/themas/cao-vo

Verslag van uitgevoerde activiteiten
Jaarlijks leggen wij verantwoording af over onze gevoerde activiteiten. In het jaarverslag is eveneens de jaarrekening opgenomen. Beleidskeuzes zijn opgenomen in het schoolplan. Tot slot geven de schoolgidsen gedetailleerde informatie over onze verschillende locaties. De meest recente versies van genoemde documenten vindt u onder Belangrijke Documenten op onze website.

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

Het Lyceum

mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto
Heemskerkstraat 105
2805 SN Gouda

Tijdelijk adres tijdens de verbouwing:
Groen van Prinsterersingel 44
2805 TE  Gouda

 

De Gouwe

vmbo basis | kader | gemengde leerweg
Kanaalstraat 31
2801 SH  Gouda

Het Praktijkonderwijs

H.J. Nederhorststraat 2
2801 SC Gouda