Scholen op de kaart

Kwaliteit van de school

De kwaliteit van een school kun je natuurlijk goed uitdrukken in cijfers: hoeveel leerlingen zijn er, hoeveel slagen er jaarlijks, wat zijn de gemiddelde resultaten? Maar cijfers alleen geven een wat statisch beeld van de werkelijkheid. Wat verstaan wij onder kwalitatief goed onderwijs als we niet naar de cijfers kijken? Welke toegevoegde waarde bieden wij uw kind?

Scholen op de kaart

Via de site ‘scholen op de kaart’ geven scholen voor basis- en voortgezet onderwijs inzicht in hun eigen onderwijsprestaties. De informatie over onze sectoren is te bereiken via onderstaande links.

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavoplus | havo | atheneum | gymnasium | tto

Het Lyceum-havo

mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto
Heemskerkstraat 105
2805 SN Gouda

De Gouwe

vmbo basis | kader | gemengde leerweg
Kanaalstraat 31
2801 SH  Gouda

Het Praktijkonderwijs

Ingang: H.J. Nederhorststraat
Postadres: Kanaalstraat 31
2801 SH Gouda