Scholen op de kaart

Kwaliteit van de school

De kwaliteit van een school kun je natuurlijk goed uitdrukken in cijfers: hoeveel leerlingen zijn er, hoeveel slagen er jaarlijks, wat zijn de gemiddelde resultaten? Maar cijfers alleen geven een wat statisch beeld van de werkelijkheid. Wat verstaan wij onder kwalitatief goed onderwijs als we niet naar de cijfers kijken? Welke toegevoegde waarde bieden wij uw kind?

Scholen op de kaart

Via de site ‘scholen op de kaart’ geven scholen voor basis- en voortgezet onderwijs inzicht in hun eigen onderwijsprestaties. De informatie over onze sectoren is te bereiken via onderstaande links.

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

Het Lyceum

mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto
Tijdelijk adres tijdens de verbouwing:
Groen van Prinsterersingel 44
2805 TE  Gouda

Brugklaslocatie tijdens de verbouwing:
Calslaan 100
2804 RT  Gouda

 

De Gouwe

vmbo basis | kader | gemengde leerweg
Kanaalstraat 31
2801 SH  Gouda

Het Praktijkonderwijs

H.J. Nederhorststraat 2
2801 SC Gouda