We kunnen ons voorstellen dat er veel vragen zijn. We proberen u de komende tijd zo goed mogelijk van antwoorden te voorzien via een dagelijkse mail en een update op de gebruikelijke communicatiekanalen van de school.

Als er toch dringende vragen zijn, vragen wij u een e-mail te sturen naar: hetlyceum@degoudsewaarden.nldegouwe@degoudsewaarden.nl
of hetpraktijkonderwijs@degoudsewaarden.nl.

Wilt u bij vragen over schoolvakken rechtstreeks een e-mail sturen aan de betreffende docent.  Wij doen ons best vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

24 maart
Gisteren zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd vanuit de ministerraad om Corona-besmetting te voorkomen. Deze gaven echter onvoldoende duidelijkheid voor het onderwijs en daarom heeft minister Slob vandaag specifieke maatregelen voor de eindexamens op scholen gegeven. Deze houden het volgende in:

 • De Centrale Examens voor vmbo, havo en vwo gaan dit jaar niet door.
 • De Schoolexamens wel. De resultaten van de Schoolexamens bepalen of leerlingen hun diploma krijgen. Hiervoor komt een speciale slaag-zak-regeling.
 • Deze regeling levert een volwaardig diploma op.
 • Schoolexamens moeten zoveel mogelijk ‘op afstand’ plaatsvinden. Waar dat niet mogelijk is, kunnen deze uitgesteld worden tot een later moment voor 6 juni 2020.
 • Daarna komt er nog een herkansingsregeling.

Lees hier het volledige bericht.

19 maart 2020

Inmiddels hebben we een goede start gemaakt met het onderwijs-op-afstand en zijn ook alle voorbereidingen voor de schoolexamens en (op De Gouwe) de digitale examens en praktijkexamens in volle gang.

Wij ontvangen op school veel positieve berichten van ouders over alles wat ze zien gebeuren en over de communicatie. Veel dank hiervoor. Fijn dat we op deze manier als leerling, ouder en school succesvol samenwerken aan de voortgang van het onderwijs.

Vanaf nu zullen deze centrale mededelingen stoppen, omdat de informatie de komende tijd vanuit je/uw eigen school met jou/u wordt gedeeld.

Met vriendelijke groet,

Mede namens alle collega’s van De Goudse Waarden,

Peter van Dijk, voorzitter CvB

18 maart
Vandaag zijn we gestart met het onderwijs-op-afstand. Een spannend moment, omdat het voor veel docenten en leerlingen nieuw is en omdat er in korte tijd heel veel georganiseerd moest worden. Vast en zeker kunnen er de komende tijd nog zaken verbeterd worden. Op dit moment alvast veel complimenten aan iedereen die hieraan bijgedragen heeft; roostermakers, afdelingsleiders, ICT’ers, OOP’ers, ouders, leerlingen, sectievoorzitters, enz.

De mededelingen in deze update:

 • SE’s gaan weer van start,
 • Aangescherpte regels voor de SE’s,
 • Leerlingen blijven thuis,
 • Vanuit de gebedsgroep van school

Lees hier het bericht

17 maart 2020
Gisteren zal het voor velen van jullie vreemd zijn geweest; je zat thuis, maar het was toch geen vakantie. Misschien ben je even naar school geweest om spullen uit je kluisje te halen, maar het voelt toch anders dan een gewone schooldag.

Morgen gaat het onderwijs-op-afstand starten. Via je eigen school krijg je informatie hoe dit precies verloopt. In het rooster kun je zien welke vakken je dagelijks volgt. In dit bericht nog enkele zaken op een rijtje:

 • de schoolexamens liggen voorlopig stil,
 • als de ICT hapert,
 • rol van ouders,
 • mail vanuit school,

Lees hier het bericht

16 maart 2020
Vandaag zijn voor het eerst de scholen in Nederland gesloten. Een bijzondere gewaarwording: op straat, op school en bij iedereen thuis. We gaan gezamenlijk ons best doen er een zo goed mogelijke periode van te maken. In dit bericht staat de laatste informatie over:

 • school open/dicht,
 • spullen uit je kluisje halen?
 • ziekte-, afwezigheids- en herstelmeldingen,
 • als een leerling geïnfecteerd is met Corona,
 • stages,
 • onderwijs-op-afstand,
 • schoolexamens en centrale examens

Lees hier het bericht

15 maart 2020
Vandaag is bekend geworden dat vanwege het Corona-besmettingsrisico met ingang van maandag 16 maart scholen tijdelijk gesloten zullen worden. Dit geldt dus ook voor Het Lyceum, De Gouwe en Het Praktijkonderwijs.

Het onderwijs zal voor de leerlingen van De Goudse Waarden doorgaan, niet  in de klas maar ‘op afstand’ via het Internet. Zij worden dinsdag per mail geïnformeerd hoe dit precies zal gebeuren.
Leerlingen van ouders met zogenoemde vitale beroepen worden vanaf maandag wel op school opgevangen.

Vragen/opmerkingen graag zoveel mogelijk per mail. De algemene e-mailadressen van de scholen zijn:  hetlyceum@degoudsewaarden.nl; degouwe@degoudsewaarden.nl en hetpraktijkonderwijs@degoudsewaarden.nl.

Alle leerlingen en ouders hebben hierover gisteren een brief ontvangen.  

Lees hier het bericht.

12 maart 2020
Vandaag zijn er vanuit de overheid nieuwe richtlijnen opgesteld. Wij volgen als school deze richtlijnen. Dat betekent op dit moment dat:

 • de drie scholen van De Goudse Waarden (Het Praktijkonderwijs, De Gouwe en Het Lyceum) voorlopig open blijven,
 • wij leerlingen en medewerkers die verkouden zijn of hoestklachten, keelpijn of koorts hebben vragen thuis te blijven en
 • wij sommige activiteiten zullen afzeggen als hiervoor grote groepen bezoekers naar school zullen komen. Hier wordt u per mail over ingelicht.

Ouders en leerlingen zullen via de mail uitgebreider worden geïnformeerd.

Lees hier het bericht.

 

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

Het Lyceum

mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto
Heemskerkstraat 105
2805 SN Gouda

De Gouwe

vmbo basis | kader | gemengde leerweg
Kanaalstraat 31
2801 SH  Gouda

Het Praktijkonderwijs

H.J. Nederhorststraat 2
2801 SC Gouda