Leerwegondersteunend onderwijs

Voor leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen (vmbo-k en vmbo-b) die extra ondersteuning nodig hebben, is er leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Leerlingen met lwoo komen in een kleinere klas. Ook krijg je extra hulp bij het leren, het omgaan met faalangst, of bij problemen met lezen en/of rekenen.

Leerwegondersteuning wordt aangevraagd door de basisschool.

Informatie kun je vragen bij de leerkracht van je basisschool of de afdelingsleider basis-kader (lwoo), meneer Ben Krijgsman.

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavoplus | havo | atheneum | gymnasium | tto

De Gouwe

mavoplus & vmbo basis | kader | lwoo
Kanaalstraat 31
2801 SH Gouda